Alleen erkenning dat geautomatiseerde systemen ...

Alleen erkenning dat geautomatiseerde systemen niet onderhoudbaar zijn, biedt mogelijkheden voor wezenlijke vernieuwing van de automatiseringsbranche.

R.J. Veldwijk, Vrije Universiteit Amsterdam

Inadequate pijnbestrijding leidt tot morbiditeit en mortaliteit.

F.P. Boersma, Vrije Universiteit Amsterdam

Het feit dat nog veel te veel mensen, zelfs "contre coeur', (veel te veel) vlees eten wordt mede veroorzaakt door het "Macdonald's-effect': bereidings-, verpakkings- en reclametechnieken die de relatie verdoezelen tussen het product zoals het in de winkel ligt en de oorsprong ervan.

A.C.J.M. Wilthagen, Universiteit van Amsterdam