Actie van EG tegen chemisch concern

BRUSSEL, 4 JUNI. De Europese Commissie zal actie ondernemen tegen het Oostduitse chemische concern Leuna, dat financiële steun van de Treuhandanstalt zou misbruiken door een bepaalde grondstof voor nylon, caprolactam, ver onder de kostprijs op de markt te brengen. De aankondiging van Brussel is goed nieuws voor het Nederlandse bedrijf DSM en nog vijf producenten in de EG, die schade lijden door het prijsbederf van Leuna.

De EG-commissie zal een halt toeroepen aan de praktijken van Leuna. Daartoe worden eerst nog nadere gegevens verzameld, en krijgen de Duitse regering en andere belanghebbende partijen de kans om hun commentaar te geven. Treuhandanstalt is de semi-overheidsinstelling die is belast met de privatisering van bedrijven uit de voormalige DDR.

Volgens Brussel misbruikt Leuna, een van de grootste chemische bedrijven in Oost-Duitsland, verkregen steun van de Treuhandanstalt voor het in stand houden van de verlieslijdende produktie van caprolactam, terwijl er geen zicht op winstgevendheid is. Als Leuna daarmee doorgaat zullen meer modernere en efficiënter opererende ondernemingen als DSM delen van hun produktie moeten sluiten, gezien de heersende, structurele overcapaciteit op de markt voor caprolactam. Die bedrijven als DSM kunnen geen beroep doen op steun van hun overheden.

Bij het Heerlense chemieconcern DSM is men blij met de beslissing van de Europese Commissie. Gericht commentaar kon de woordvoerder echter niet geven omdat de onderneming het verslag van de commissie nog niet in huis heeft. “Maar wij zullen de stukken met interesse bekijken”, aldus voorlichter Arthur Spierts. Hij bevestigde dat de uitspraak voor DSM van belang is, omdat het chemieconcern één van de grootste aanbieders is op de markt voor caprolactam. Waar DSM zich echter meer zorgen over maakt, is het feit dat Oosteuropese landen als Polen zich niet houden aan de Europese afspraken over importquota voor produkten als caprolactam. DSM heeft de afgelopen maanden bij de Europese instanties steeds aangedrongen op strenger toezicht op deze goederenstroom vanuit Oost-Europa.