WVC "misbruikt' geld uit omroepreserve

ROTTERDAM, 3 JUNI. Het ministerie van WVC onttrekt regelmatig sommen geld aan de omroepmiddelen voor doeleinden die weinig of niets met televisie of radio te maken hebben. Zo heeft het ministerie vijf miljoen gulden uit de rente op de omroepreserve overgeheveld naar een afdeling die er niet in slaagde de bezuinigingsdoelstelling te halen.

Dit heeft de Mediaraad geconstateerd. Ook ten behoeve van het Fonds voor de Topsport heeft WVC een bedrag onttrokken aan de rente-inkomsten op de zogenoemde omroepreserve. De omroepreserve bedroeg eind 1992 ruim 340 miljoen gulden. In de laatste begroting werd voor rente-inkomsten op de omroepreserve ruim 17 miljoen gulden opgevoerd.

Secretaris J.W. Kalkman van de Mediaraad zegt niet te kunnen aangeven welke afdeling op het ministerie een vergoeding heeft ontvangen uit de rente-inkomsten. “Duidelijk is dat ieder jaar opnieuw een bedrag gelijk de rente-inkomsten wordt aangewend voor doeleinden die niet direct betrekking hebben op omroepactiviteiten”, aldus Kalkman. Ook uit de omroepreserve zelf heeft het ministerie geld onttrokken, onder meer voor de voorfinanciering van het stadion in Amsterdam en voor de sportrechten van de NOS. Niet alle onttrekkingen zijn volgens Kalkman goedgekeurd door het parlement. De Kamer stemde wel in met de onttrekking ten behoeve van het Fonds voor de Topsport.

De Mediaraad wil dat in de wet wordt vastgelegd dat omroepinkomsten uitsluitend ten goede komen aan in de Mediawet genoemde doeleinden. Minister d'Ancona had het advies van de Mediaraad vanmorgen nog niet ontvangen.