"Wijzen' zoeken uitweg uit crisis in bisdom Haarlem

HAARLEM, 3 JUNI. Een "commissie van wijzen' moet een uitweg vinden uit de bestuurlijke crisis waarin het bisdom Haarlem zich bevindt. Dat hebben de priesterraad en bisschop Bomers gisteren besloten bij een spoedberaad over de situatie in het bisdom.

Volgens de priesterraad, een bij kerkelijk wetboek verplicht gesteld advieslichaam van een bisschop, is de situatie zowel bestuurlijk als pastoraal vastgelopen. Een oplossing op korte termijn ligt niet voorhanden omdat daarvoor de problemen te ernstig zijn, aldus de raad in een verklaring.

De commissie moet een inventarisatie maken van de belangrijkste knelpunten en tevens met adviezen komen voor het toekomstige beleid van de bisschop. Zij moet voor 1 november met haar taak klaar zijn.

Vorige maand kwam de al geruime tijd sluimerende crisis binnen het bisdom tot een uitbarsting. Vicaris H.A.J. Dürr maakte bekend met vervroegd emiritaat te gaan uit onvrede met het beleid van bisschop Bomers. De staf van de reguliere priester- en diakenopleiding bood haar ontslag aan uit onvrede met het feit dat Bomers zijn fiat had gegeven aan de komst van een alternatieve conservatieve priesteropleiding. De diocesane raad voor de ambtsopleiding was onkundig van dit feit.

Ook de dekens van het bisdom bleken ongelukkig met het reilen en zeilen van hun bisschop. Zij deden hun beklag bij de nuntius, mgr. H. Lemaitre. De Vereniging van pastoraal Werkenden drong er vervolgens bij Bomers op aan om af te treden. De vereniging zei in een verklaring zich “te schamen” voor de manier waarop Bomers zijn ambt uitoefent. De bisschop wordt ondermeer verweten ongeschikte priesterkandiaten te wijden, ongeschikte pastores te benoemen en niet open te staan voor gelovigen die oprecht twijfelen aan de houdbaarheid van kerkelijke dogma's. Bij de vereniging zijn 170 van de ruim 200 priesters aangesloten.