WALVISVANGST

Dat Gro Harmen Brundtland (NRC Handelsblad, 12 mei) als premier van Noorwegen voor eigen parochie preekt is haar niet kwalijk te nemen.

Dat zij als ex-voorzitter van de Wereld Milieu- en Ontwikkelingscommmissie zich zorgen maakt over “alle ernstige bedreigingen van het wereldmilieu, veroorzaakt door excessieve consumptiepatronen en het gebruik van vervuilende technieken” en over de explosieve bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden evenmin. Maar dat zij een argument ziet om de jacht op dwergvinvissen - in haar ogen een minder kwaad - toe te laten, geeft te denken.

Het is onduidelijk hoe een commissie kan functioneren, die tegelijkertijd moet adviseren over milieubelangen èn over (bevordering van) ontwikkeling. Brundtland vergroot met haar pleidooi mijn scepsis: haar pleidooi stimuleert de Noorse economie en bevordert daarmee excessievere consumptiepatronen. Immers, niet onderontwikkeling van de z.g. ontwikkelingslanden, doch overontwikkeling van het rijke Westen, met alle gevolgen van dien voor de ontwikkelingslanden, zoals explosieve bevolkingsgroei, tezamen met het door regeringen nog steeds gehanteerde en gestimuleerde uitgangspunt dat economische groei een gebiedende noodzaak is, vormt de bedreiging voor het milieu. Zolang dit inzicht niet rijpt en in daden wordt omgezet blijft milieubescherming slechts gerommel in de marge.

    • F.D. Gunning