VERTAALINSTITUUT

Geen enkele taal en geen enkele cultuur, hoe groot het verspreidingsgebied ervan ook mag zijn, kan zonder vertalers. Geen enkele literatuur zou haar huidige status hebben zonder de invloed van vertaalde werken: de vertaling van de Don Quichotte in het Engels wordt wel aangemerkt als het begin van de Engelse roman.

Hoe komen Harry Mulisch en Cees Nooteboom aan hun Duitse succes, wie maakt dat Hella Haasse nu in het Spaans verkrijgbaar is? Ook de beëdigde vertaler, die zijn vertaling van juridische stukken en van internationale akkoorden rechtsgeldigheid verleent, heeft zijn specifieke verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de vertalers in het internationale handelsverkeer.

De vakgroep Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam wordt met opheffing bedreigd. De Faculteit der Letteren wil het "Europees profiel aanscherpen'. Daarmee zou een eind komen aan een instituut met een grote naam. Zo werd de Nijhoffprijs voor vertaalde literatuur de afgelopen jaren maar liefst vijfmaal uitgereikt aan oud-studenten van deze opleiding. Er zou een eind komen aan de enige Nederlandse vertaalopleiding op academisch niveau, de enige vertaalopleiding die ook aandacht besteedt aan de theorievorming over het vertalen.

Om te kunnen voldoen aan de eisen die door de verschillende vertaaldisciplines gesteld worden, moeten vertalers speciaal geschoold worden. Daar is men het wel over eens. Alleen in Nederland niet. Hier loopt men ver achter bij bijvoorbeeld België en Duitsland. Niet in de capaciteiten van vertalers, ook niet in onderwijservaring, maar wel wat betreft de wil van beleidsmakers en universitair bestuurders om die noodzaak tot eigen vertaalopleidingen te erkennen.

Een universiteit die kiest voor grote, volle collegezalen ten koste van een internationaal gerenommeerd instituut diskwalificeert zichzelf als wetenschapsinstelling.

    • Jasper Lenderink