TREIN NAAR WÖRLITZ

In de weekagenda (NRC Handelsblad, 27 mei) werd het tuinenrijk van de Duitse plaats Wörlitz beschreven.

Aan het slot wordt vermeld hoe die plaats per trein kan worden bereikt. Het is vrij ingewikkeld, maar het kan per spoor. Dit is inderdaad het geval, doch wanneer men te Dessau is aangekomen, blijkt dat de laatste trein van de dag reeds om 13.00 uur van het Wörlitzer Bahnhof (400 meter verwijderd van Dessau Hbf) is vertrokken. Wat te doen voor de resterende 20 km? Of er een busverbinding bestaat is mij onbekend en voor een rit per taxi misschien toch wat te duur.

Er is echter een alternatief: wie om 20.56 vanaf Amsterdam CS vertrekt met de nachttrein naar München, stapt om 23.35 uit te Duisburg. Om 23.54 vertrekt de aansluitende nachttrein in de richting Dresden. De trein voert zowel slaap- als couchetterijtuigen. Aankomst te Maagdenburg om 5.00. Dan kan men proberen bij te komen van de korte nachtrust, want om 9.00 precies vertrekt een sneltrein (alléén 2e klasse) naar Dessau, aankomst 9.50. In snel tempo dient men dan de 400 meter naar het Wörlitzer Bahnhof af te leggen, want om 10.10 vertrekt de trein naar Wörlitz die om 11.01 aankomt.

    • M. Ockeloen