Ter Veld: mijn kritiek is fout genterpreteerd

DEN HAAG, 3 JUNI. Staatssecretaris E. ter Veld (sociale zaken) heeft gisteren in gesprek met fractieleider Th. Wöltgens (PvdA) duidelijk gemaakt dat haar kritiek op de fractie verkeerd is genterpreteerd. Volgens Wöltgens is door het gesprek de lucht tussen de fractie en de bewindsvrouw enigszins opgeklaard. Aanleiding was het vraaggesprek met Ter Veld, afgelopen zaterdag in deze krant. Daarin noemde Ter Veld de kritiek uit de fractie op haar beleid “vals” en “stiekem”.

Ter Veld zei gisteren dat zij de fractie geen "valse' en "stiekeme' kritiek had willen verwijten. Deze woorden sloegen op het beeld dat van haarzelf was ontstaan door de kritiek van de fractie dat zij de fractie niet had ingelicht over de bijstand.

De uitlatingen van de staatssecretaris van afgelopen zaterdag betekenden olie op het vuur in de al langer bestaande gespannen relatie tussen de staatssecretaris en de fractie. De fractiebestuursleden Netelenbos, Van Gelder en Vliegenthart hadden eerder, met nog enkele fractieleden, bij partijleider Kok aangedrongen op het vertrek van Ter Veld. Dit omdat de staatssecretaris de fractie niet voldoende betrokken zou hebben bij de besluitvorming over de bezuinigingen op de bijstand.

Ter Veld zei zaterdag: “Het klinkt zo vals, zo stiekem, alsof ik expres probeer de fractie te vernachelen. De fractie is mijn partij en ik ben ook mijn partij. Die belazer ik toch niet expres?” Ter Veld ontkende dat de fractie niet van haar plannen met de bijstand wist. Zij had fractieleider Wöltgens op de hoogte gesteld. Ter Veld bevestigde overigens in het interview dat de communicatie tussen haar en de fractie al langer niet goed is.