Scheve schepen (3)

Met veel belangstelling heb ik bovengenoemd artikel gelezen over de Chinese schepen, die niet tweezijdig symmetrisch zijn en die nog steeds in China schijnen te varen.

Op de door Worcester gegeven verklaring voor het doel van de asymmetrie van de scheefkopjonk (lu-chúan) heb ik het volgende commentaar:

Het schip zal mijns inziens tijdens het varen niet naar stuurboord trekken maar naar bakboord, aangezien de lengte van de waterlijn aan BB langer is dan aan SB en de watersnelheid langs de zijden zal dus aan BB groter zijn dan aan SB. Volgens de wet van Bernoulli (p+ 1/2 & V2 = constant) moet de waterdruk aan SB groter zijn dan aan BB: het schip trekt naar bakboord.

Misschien zijn SB en BB of door Worcester of door de auteur van het artikel verwisseld?

    • Ir. H.J. Schurink