Schelde-werf heeft winst in 1992 kunnen verdubbelen

ROTTERDAM, 3 JUNI. De Koninklijke Schelde Groep uit Vlissingen heeft in 1992 een netto winst behaald van 13,9 miljoen gulden. In 1991 bedroeg de winst nog zeven miljoen gulden.

Dit heeft de directie van de Schelde Groep vanmorgen bekendgemaakt. De winststijging stelt de groep in staat de betaling van dividend, die vorig jaar na een winstdaling in 1991 was gepasseerd, te hervatten. Aan de aandeelhouders wordt nu in totaal zeven miljoen gulden dividend over 1992 uitgekeerd.

De Schelde Groep, waar ruim 3.500 mensen werken, boekte het afgelopen jaar een omzet van 751 miljoen gulden, nagenoeg gelijk aan de omzet in 1991. De Schelde - een gediversificeerde industriële onderneming actief in scheeps- en machinebouw en milieutechnologie - verwacht dit jaar de verminderde vraag naar scheepsnieuwbouw en reparatie voor een groot deel op te kunnen vangen. De groep baseert zich daarbij vooral op de verhoogde belangstelling van de overheid.

Vorige maand bestelde het ministerie van defensie een amfibisch transportschip bij de Schelde. De bouw van het amfibische schip, waarmee in totaal 254 miljoen gulden is gemoeid, levert volgens de directie een belangrijke bijdrage aan het behoud van de hoogwaardige marinebouw-technologie in Nederland waarin de Schelde een belangrijke plaats inneemt. Defensie heeft bij de Schelde ook nog orders uitstaan voor een aantal fregatten dat eind 1995 wordt afgeleverd. Daarnaast moet eind jaren negentig naar verwachting nog een tweede bevoorradingsschip aan defensie worden afgeleverd.

Voor het lopende en volgende boekjaar verwacht de Schelde Groep geen opleving van de conjunctuur. Terughoudendheid in de kapitaalinvesteringen in de petrochemische industrie en in de scheepsbouw in West-Europa en ook het optreden van goedkope staalproducenten in Oost-Europa geven volgens de directie “reden tot bezorgdheid over de winstontwikkeling in de jaren 1993 en 1994.”