Roothaan verlaat TGA

AMSTERDAM, 3 JUNI. Regisseur Lidwien Roothaan stapt met ingang van het volgend seizoen uit de artistieke leiding van Toneelgroep Amsterdam. Zij heeft daar, naast artistiek leider Gerardjan Rijnders en Titus Muizelaar, een jaar deel van uit gemaakt. Zij heeft besloten op te stappen omdat “het driemanschap vanaf het begin niet heeft gefunctioneerd, waardoor ik onvoldoende mogelijkheden had me artistiek te ontplooien”.

De laatste regie van Roothaan bij het gezelschap was Klaus Pohls De mooie onbekende. Voor de regies die Roothaan het volgende seizoen voor haar rekening zou nemen, Ruf des Lebens van Arthur Schnitzler en Nirvana van Arthur Kopit, zoekt het gezelschap nog een oplossing.

Roothaan is na Jan Ritsema en Sam Bogaerts de derde regisseur die uit de leiding van het gezelschap stapt. Volgens Roothaan heeft zij steeds "in isolement' moeten werken, “ook ten aanzien van de acteurs die Rijnders als "de norm' beschouwen en buiten hem nauwelijks anderen accepteren. Ik sloeg meer dicht dan dat ik opbloeide. Rijnders heeft zich daar nooit om bekommerd. Daar ben ik niet bitter over, maar hij zou misschien eens moeten inzien dat hij het beter alleen kan doen.”

Bij monde van zakelijk leider Gerrit Korthals Altes "betreurt' het gezelschap Roothaans beslissing, maar heeft men "begrip voor haar motieven'. Het bestuur is van mening dat Rijnders lering moet trekken uit het verleden en geen plaatsvervanger meer voor Roothaan moet zoeken. Volgens Korthals Altes heeft men besloten alleen nog met gastregisseurs te werken.