Oeso laakt landbouwsubsidies

PARIJS, 3 JUNI. De consumenten in de 24 Oeso-landen hebben vorig jaar 180 miljard dollar bijgedragen aan steunmaatregelen voor de landbouw in de Westerse industrielanden. Dit bedrag (2,5 procent meer dan in 1991) komt overeen met 44 procent van de waarde van de totale landbouwproduktie. Dit staat in een landbouwstudie van de Oeso, de Organisatie voor Economisch Samenwerking en Ontwikkeling, die gisteren is gepubliceerd.

Volgens het landbouwrapport, dat gisteren is goedgekeurd tijdens de Oeso-ministerraad, hebben de belastingbetalers en de consumenten in de Oeso-landen in 1992 in totaal 342 miljard dollar aan de landbouw betaald, ofwel 2 procent van het bruto nationaal produkt van de Oeso. Dit betekent een stijging van 7 procent ten opzichte van 1991.

Het rapport meldt dat slechts beperkt vooruitgang is geboekt bij hervorming van de steunverlening aan de landbouw hoewel de ministers zich daartoe herhaaldelijk hebben verplicht. De hervormingen hadden “weinig of geen veranderingen” tot gevolg in de bescherming van de (nationale) landbouw tegen import. “Bij de huidige hoge werkloosheid en de lage economische groei zouden ingrijpender hervormingen van het landbouwbeleid een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de werledeconomie”, aldus de Oeso.

In volume nam de internationale handel in landbouwprodukten vorig jaar met 6 procent toe, maar in termen van waarde was er sprake van stagnatie, aldus het rapport.

    • Jan Gerritsen