Neways: minimaal verdubbeling winst

Neways Electronics International, toeleverancier van elektronica aan industriële bedrijven, rekent dit jaar op een winst die twee tot drie keer hoger zal liggen dan in het afgelopen jaar.

Dat heeft G.H. Meulensteen, algemeen directeur van Neways, meegedeeld op de persconferentie na afloop van de jaarvergadering. In 1992 boekte Neways een winst van 525.000 gulden.

Het elektronicabedrijf wil zich de komende jaren concentreren op winstverbetering, zo verklaarde Meulensteen, die zelf 51 procent van de aandelen in zijn bezit heeft. Sinds 1989 is de winst teruggelopen van 3,4 miljoen gulden via 1 miljoen gulden in 1990 naar 683.000 gulden in 1991.

De vorig jaar tot stand gekomen reorganisatie levert dit jaar een kostenbesparing van 10 miljoen op. De winst in het lopende jaar zal ten opzichte van vorig jaar ook nog positief worden benvloed doordat Neways de buitengewone lasten van de reorganisatie in 1992 in één keer heeft genomen.