Minister van justitie is niet heengezonden

DEN HAAG, 3 APRIL. Even leek het er begin deze week op dat CDA-woordvoerster Soutendijk zich wilde profileren als een parlementaire variant op de wegzendofficier. Maar dan eentje die de "eigen' minister van justitie zou heenzenden. Tot ergernis van de oppositiepartijen VVD en D66 kwamen uit de mond van Soutendijk tijdens het spoeddebat gisteravond over het cellentekort echter niet meer de nauwelijks verholen dreigementen die zij eerder geuit had aan het adres van Hirsch Ballin. Het CDA is, volgens Soutendijk, “tevreden” met de door de minister aangekondigde noodmaatregelen.

Eigenlijk werden er gisteravond twee "noodverbanden' gelegd. Het ene noodverband behelsde 600 bijeengescharrelde cellen om meer ruimte te creëren om van zware misdrijven verdachte lieden op te bergen. Het andere moest de onmiskenbare naijver tussen de CDA-prominenten Brinkman en Hirsch Ballin voorlopig aan het zicht van de buitenwereld onttrekken. Na het debat stonden de minister van justitie en de CDA-fractievoorzitter demonstratief midden in de vergaderzaal vriendelijk lachend met elkaar te kouten. Hirsch Ballin verklaarde zich na afloop “niet beschadigd” en Brinkman zei met evenveel overtuiging dat “het CDA geen moment de bedoeling heeft gehad een uitstekende vakminister de wacht aan te zeggen”.

Het compliment van Brinkman is er echter een met een dubbele bodem. Een “uitstekend vakminister” hoort zich immers te beperken tot de hem toegewezen portefeuilles en zich niet, zoals Hirsch Ballin regelmatig doet, uit te spreken over aangelegenheden die daar buiten liggen.

De katholieke minister van justitie gold tot voor kort nog als een serieuze concurrent van de protestantse fractievoorzitter in de strijd om de opvolging van de huidige partijleider Lubbers. Hirsch Ballin is de enige in de top van de partij die het wel eens waagt zich minder positief over de kroonpretendent uit te laten. De partij heeft zoals bekend inmiddels definitief gekozen voor Brinkman als toekomstige partijleider. De gebeurtenissen van afgelopen week illustreren echter dat daarmee de vrede nog niet is getekend. Brinkman zelf nam dinsdag tijdens het wekelijkse fractieberaad het initiatief om de mogelijke politieke gevolgen voor Hirsch Ballin van de commotie over de heenzending van een Amsterdamse crimineel aan de orde stellen. Soutendijk mocht de boodschap vervolgens in de media uitdragen.

Dat in het debat vervolgens de kwestie met de mantel der liefde werd bedekt, betekent misschien dat Hirsch Ballin “niet beschadigd” is, zoals hij zelf benadrukte. Dat geldt wellicht wel voor zijn functioneren als minister van justitie. De actie van de CDA-fractie, genstigeerd door Brinkman, is echter wel een duidelijk signaal aan Hirsch Ballin dat hij moet weten wie de baas in partij is. Terwijl Brinkman kennelijk comfortabel rust op de machtsbasis van de eigen fractie, wordt het steeds onduidelijker op welke gelederen binnen de partij Hirsch Ballin kan steunen. Het lijkt erop dat hij in ieder geval zijn conservatief-katholieke achterban van zich vervreemd heeft door zijn euthanasie-regeling, waartegen de weerstand binnen de partij de afgelopen maanden zienderogen is toegenomen.

Farmaceuten en dermatologen kunnen volgens de geruchtenmachine ook medische kanten op met Imedeen. Heule: ""Ik heb van plastisch chirurgen gehoord dat de wondheling sneller verloopt.'' Pugliese, sterker: ""Wij bevelen Imedeen aan voor en na je plastische chirurgie.'' Zijn vrouw, rond de 60 en een wandelende reclamezuil voor de technieken uit de huidkliniek van haar man, hoort het glimlachend aan. Naast wondheling wordt informeel ook een werking tegen atopisch eczeem en tegen overgevoeligheid voor zonlicht gemeld.

    • Frank Vermeulen