Meer beleggen in Nederland; Rendement PGGM onder beursindex

ZEIST, 3 JUNI. De vermogensbeheerders van het pensioenfonds PGGM hebben vorig jaar met hun aandelenbeleggingen een lager rendement geboekt dan de koersindex van de Amsterdamse effectenbeurs. Dat blijkt uit het jaarverslag van het pensioenfonds voor de zorgsector

Het rendement van de aandelenportefeuille van PGGM, dat de pensioenen van meer dan 850.000 (oud-)werknemers in de zorgsector beheert, bedroeg slechts 2,2 procent, terwijl de CBS-koersindex van de Amsterdamse effectenbeurs in 1992 een winst boekte van 3,4 procent. Bijna een kwart (9,7 miljard gulden) van het totale vermogen van het PGGM is belegd in aandelen. Dat zal de komende jaren verder stijgen.

Directievoorzitter D.J. de Beus zei vanmorgen dat het lage rendement op de aandelenportefeuille een gevolg is van de wereldwijde spreiding van de beleggingen. Vooral de resultaten in Japan en Noord-Amerika waren teleurstellend. Het PGGM zal dit jaar de beleggingen in Nederlandse aandelen opvoeren en ook meer in onroerend goed beleggen. Verder neemt het fonds deel in het op initiatief van het ministerie van economische zaken opgerichte Industriefonds.

De Beus beklemtoonde het belang van hoge rendementen. Deze zijn noodzakelijk omdat het pensioenfonds op het moment meer uitkeert dan het aan premies ontvangt. Het vermogen van het PGGM is vorig jaar met ruim drie miljard gulden gegroeid tot 46,3 miljard, zo blijkt uit het jaarverslag van het pensioenfonds. PGGM boekte over het belegde vermogen een rendement van 7,7 procent. De pensioenpremie daalde van 7,3 procent in 1992 tot 6,3 procent in 1993.

De Beus noemde de huidige premie “ongelooflijk laag”. Hij sloot niet uit dat de premie nog verder kan dalen, afhankelijk van het behaalde rendement. Hij PGGM verwacht dit jaar een totaal rendement van circa tien procent te behalen. Daarmee zou de dalende trend van de afgelopen jaren worden doorbroken.

In het jaarverslag wijst het fonds erop dat een voldoende pensioenvermogen een noodzakelijke voorwaarde is om een goed pensioen tegen een lage prijs te kunnen blijven verzorgen. Daarom werkte het fonds niet mee aan de door het kabinet beoogde financiering van de loonsverhoging in zorgsector uit het vermogen van het PGGM.