Kritiek op optreden Rijksgebouwendienst bij bouw van cellen

DEN HAAG, 3 JUNI. Het bouwen van gevangenissen kan sneller en goedkoper. De centrale rol van de Rijksgebouwendienst (RGD) bij de bouw van cellen werkt vertragend en kostenverhogend.

Financiële bronnen binnen het ministerie van justitie schatten dat als de RGD zou worden geprivatiseerd zodat ze haar monopolie verliest, het huidige bouwprogramma van 1,5 miljard gulden ten minste 100 miljoen goedkoper uitgevoerd zou kunnen worden.

Ook bij de vereniging van gevangenisdirecteuren leeft grote onvrede over de rol van de RGD. Voorzitter C. Boei, tevens directeur van de Alkmaarse strafinrichting, zegt: “In de frustratie-top tien van de gevangenisdirecteuren scoort de RGD hoog. Door haar bureaucratie werkt de RGD kostenverhogend. Maar we kunnen volgens de wet nu eenmaal niet buiten de RGD om. Privatisering zou veel oplossen.”

Wanneer Justitie besluit tot cellenbouw gaat het geld daarvoor naar de RGD, een dienst die ressorteert onder het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Vervolgens besteedt de RGD de bouwopdrachten uit.

Een woordvoerster van justitie ontkent namens directeur L. Elting van de directie gevangeniswezen dat er specifieke kritiek leeft op de RGD. Vertraging komt volgens Elting veeleer door “de opeenstapeling van allerlei plannen bij de gevangenisbouw door de politieke druk. Dat treft niet alleen de RGD maar ook de andere betrokken diensten”, aldus de woordvoerster. De RGD zelf wil alleen kwijt dat “alles op schema ligt” aldus een woordvoerster. “De minister van justitie is tevreden.”

Binnen de directie gevangeniswezen van Justitie worden echter herhaaldeijk klachten geuit over verkeerd gebouwde, te duur gebouwde, of te laat gebouwde gevangenissen. Zo zou de voorbereidingstijd van drie à vier jaar veel korter kunnen. Deze week gaat de eerste paal de grond in van een gevangenis in Middelburg, terwijl over de bouw daarvan vier jaar geleden is besloten. Van eerder gebouwde strafinrichtingen in Hoogeveen, Rotterdam, Leeuwarden en Sittard deugde volgens Justitie het beveiligingssysteem niet. Dat moest worden vervangen.

Tijdens de voorbereidingsfase van de bouw van een nieuwe gevangenis in Dordrecht werden een Portugese, Italiaanse en Nederlandse architect ingeschakeld. De architectonische wensen van de RGD staan vaak haaks op de wensen van Justitie om aan de snellere zogeheten "systeembouw' te doen. Zo werden ter advisering voor de bouw van een gevangenis in Dordrecht volgens interne bronnen bij Justitie miljoenen guldens aan honoraria uitgegeven voor een Portugese, Italiaanse en Nederlandse architect.