Kooldioxyde

De misvatting dat planten koolstof zouden vastleggen is de grondslag van het artikel "Kooldioxyde verdwijnt voor een groot deel in de bodem' in het katern W+O van 19 mei jl.

Dat is nl. zelden het geval. Het gebeurt slechts als die planten zouden verdwijnen, b.v. door fossilisatie. In alle anderee gevallen komt die koolstof door vertering weer gewoon in kringloop. Als kooldioxyde of, met een tussenstap, als methaan. Diezelfde misvatting wil ons doen geloven dat bomen zuurstof leveren. Mis poes. Die hoeveelheid zuurstof, gedurende een heel leven door de boom afgescheiden, is precies nodig om het hout te verteren.

H.J.F. ten Berge, Tricht

Naschrift redactie. Inderdaad is het onzin om van bossen te spreken als "groene longen' die netto zuurstof zouden produceren. Het bericht over het vastleggen van koolstof in wortels was gebaseerd op de waarneming dat bij een hoger CO-gehalte extra wortels worden aangelegd, resulterend in extra CO-fixatie.