Inlaag

Het typisch Zeeuwse landschapselement "inlaag' is door Marion de Boo (W&O19 mei) wel wat verwarrend uitgelegd.

Het is juist dat dit landschap ontstond omdat landinwaarts van de zeedijk een slaper- of inlaagdijk werd aangelegd. De inlaag lag zo tussen twee dichte dijken en niet ""tussen de oude, doorgebroken dijk en de nieuwe dijk''. Het is niet juist dat bij elke vloed al het water ververst werd. Wel zijn de inlagen nat door afgravingen in het verleden en door zoute kwel die uit de diepte opwelt.

Dat de dijk wel 20 keer naar achteren is gelegd, is overdreven. Ter hoogte van de bekende Plompe toren (restant van het prijsgegeven dorp Koudekerke) is in verband met de zich uitbreidende Oosterschelde maximaal 9 keer een inlaagdijk gemaakt. Werd na een dijkval vroeger een inlaag buitengedijkt, dan was al of werd snel een nieuwe inlaagdijk aangelegd op de achtergelegen landbouwgronden.

    • Frans Beekman
    • Leraar Aardrijkskunde Zierikzee