Fase (SVR): bonus/malus voor WAO'er deugt niet

ROTTERDAM, 3 JUNI. De wettelijke regeling, die werkgevers een boete oplegt als werknemers arbeidsongeschikt (WAO) raken, of een premie geeft als zij een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte in dienst nemen, gaat binnenkort op de helling.

Dat voorspelde prof.mr. W.J.P.M. Fase vanmiddag in Maastricht, waar hij hoogleraar in het sociale zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Limburg is geworden.

Fase, tevens voorzitter van de Sociale Verzekeringsraad die het kabinet adviseert over sociale zekerheidswetten, signaleerde een groot aantal ondoordachte elementen in de zogenoemde bonus/malus-regeling, die vorig jaar maart van kracht werd.

De premieregeling en de boeteregeling zitten volgens Fase zó gebrekkig in elkaar, dat ze in de praktijk bizarre gevolgen hebben. Dat kan zo ver gaan dat werkgevers voor het in dienst nemen van een arbeidsongeschikte werknemer zonder veel moeite verschillende keren eenzelfde bonus kunnen claimen, terwijl het ook kan voorkomen dat werkgevers die een werknemer in de WAO zien belanden, behalve de boete nog een drietal ander sancties riskeren. Het gaat niet om kinderachtige bedragen, waarschuwde Fase. Zijn hoop is gevestigd op de evaluatie van het systeem. Dat gebeurt binnenkort. Maar ook zonder praktijkresultaten zijn de feilen van de regeling onloochenbaar. Voor de wetgever is dat geen prettige conclusie, meende Fase.

Het ministerie van sociale zaken wilde vanmniddag, vooruitlopend op de evaluatie van de bonus/malus-regeling die in september wordt afgerond, niet reageren op de kritiek. De regeling moest afgelopen jaar al twee keer worden bijgesteld omdat ze onbedoeld uitpakte.