Emissie Eurolening 6,75 pct Luchthaven Schiphol per 2000

Het onderzoeksbureau Moody's heeft aan de binnenkort te lanceren 400 miljoen gulden 6,75 procents Euro-obligatielening van Luchthaven Schiphol (per 2000) een AA1 kwalificatie verleend.

Dit is de eerste keer dat een "rating' is vastgesteld voor Luchthaven Schiphol. Moody's geeft hiermee aan dat de uit te geven obligaties in alle opzichten op zeer hoge kwaliteit worden gewaaardeerd. Luchthaven Schiphol is voor 75,8 procent eigendom van de Nederlandse Staat, voor 21,8 procent van de gemeente Amsterdam en voor 2,4 procent van de gemeente Rotterdam. De lening wordt door een bankensynicaat uitgegeven onder leiding van ING Bank. Beursnotering te Amsterdam zal worden aangevraagd.

Ook het bureau Standard & Poor's verleende de uit te geven lening een zeer hoge kwalificatie met de toekenning van AAA.

De laatste obligatielening die Schiphol uitgaf (met een coupon van 6%) dateerde van 1966 en zal in 1996 aflopen. Vorige week maakte Luchthaven Schiphol bekend dat over 1992 een aanzienlijke stijging van het netto resultaat werd behaald. De winst kwam uit op ruim 90 miljoen gulden. Voor het lopende jaar wordt een gelijkblijvend resultaat verwacht.