Drs. R. Blom (44), directeur van de Nederlandse ...

Drs. R. Blom (44), directeur van de Nederlandse Diepdruk Industrie in Deventer, wordt lid van de hoofddirectie van Perscombinatie, uitgever van de dagbladen de Volkskrant, Het Parool en Trouw. Hij volgt J. van Ginkel op, die vervroegd uittreedt.