Drs. P.J. Vos (61), oud-beleidsmedewerker van de ...

Drs. P.J. Vos (61), oud-beleidsmedewerker van de Industriebond FNV, treedt eveneens toe tot de raad van commissarissen van ECT. Vos volgt J.H. van Zuuren op die wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens vertrekt.