Deelnemingen boosdoener; KLM boekt verlies van 562 miljoen

AMSTELVEEN, 3 JUNI. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft over het boekjaar dat eindigde op 31 maart een verlies geleden van 562 miljoen gulden. In het vorige boekjaar behaalde de KLM nog een winst van 125 miljoen.

Dit heeft de KLM vanmiddag bekendgemaakt. De KLM noemt de resultaten “teleurstellend” en schrijft de daling van het resultaat vooral toe aan “verhevigde prijsconcurrentie”.

De maatschappij wil nog geen voorspellingen doen over de resultaten in het lopende boekjaar 1993/94. De KLM wil haar lopende kostenbesparingen versnellen en uitbreiden.Uit de cijfers blijkt dat het verlies gedeeltelijk voor rekening komt van de minderheidsdeelnemingen in andere luchtvaartbedrijven, waaronder het Amerikaanse Northwest Airlines. De deelnemingen leverden een verlies van 388 miljoen gulden op.

De maatschappij passeert het dividend. Vorig jaar werd een gulden dividend uitbetaald. De netto winst per aandeel kwam uit op 10,65 gulden negatief tegen 2,17 gulden positief in het boekjaar 1991/92.

Op de Amsterdamse effectenbeurs sprong de koers van het aandeel KLM kort na de bekendmaking van de cijfers omhoog naar 27 gulden, een winst van 1,60 gulden vergeleken met de openingskoers. Kort daarna zakte de koers iets terug tot 26,50 gulden aan het begin van de middag. Volgens handelaren waren de cijfers iets beter dan algemeen werd verwacht.

Het operationele resultaat van de luchtvaartmaatschappij bleef met 96 miljoen gulden positief. In het vorige boekjaar was het operationele resultaat nog 416 miljoen gulden. De omzet steeg de afgelopen twaalf maanden van 6,6 miljard gulden tot 7 miljard.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting, het operationele resultaat minus financiële lasten en verliezen op deelnemingen, daalde van 79 miljoen gulden in 1991/1992 tot 582 miljoen negatief. De bedrijfsinkomsten stegen met zes procent van 7,9 miljard tot 8,2 miljard gulden. Bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal, waarin een verlies werd geleden van 438 miljoen gulden, kondigde de KLM al aan dat zij rekening hield met een groot verlies over het gehele boekjaar.

Het totale verlies van de KLM over de eerste negen maanden bedroeg 229 miljoen gulden. In de verliescijfers over deze periode zit een eenmalige afschrijving in het derde kwartaal van 305 miljoen gulden op de deelneming in Northwest Airlines, waarin de KLM een economisch belang van 20 procent heeft. Daarmee was de oorspronkelijke investering in Northwest van 400 miljoen dollar in zijn geheel afgeschreven. Verdere verliezen van Northwest konden daarna niet meer op de resultaten van de KLM drukken.

De gesprekken over samenwerking met Swissair, SAS en Austrian Airlines, zijn op dit moment nog niet afgerond. De KLM wil via de samenwerking onder meer komen tot verdere daling van het kostenniveau.