Cosic: Milosevic' bewind is despotisch BELGRADO, 3 JUNI. De deze week door het federale parlement afgezette Joegoslavische president, Dobrica Cosic, heeft gisteren zijn afzetting bestempeld als “een staatsgreep” en een felle aanval gedaan op het “de

Cosic, die in de nacht van maandag op dinsdag door het parlement werd beticht van schending van de Joegoslavische grondwet, reageerde gisteren in een aan het persbureau Tanjug overhandigde verklaring voor het eerst op zijn afzetting. De stemming in het parlement, zo liet hij weten, was op touw gezet door de Servische president, omdat deze “mijn verzet tegen zijn beleid en zijn tirannieke wil niet langer kon tolereren”. De afzetting, “een klassieke stalinistische daad” van een man met “een despotische wil”, levert volgens Cosic het gevaar op dat Joegoslavië ten prooi valt aan “totalitarisme”. De in het Joegoslavische parlement geuite beschuldiging dat hij het leger heeft opgeroepen tot een staatsgreep, is volgens Cosic slechts een aanleiding geweest om hem opzij te zetten. De ontmoeting met legerleiders was “een normale werkbijeenkomst” geweest waarop personele problemen in de legerleiding waren besproken. Milosevic, aldus de voormalige president, heeft de bijeenkomst valselijk voorgesteld als een “geheim gesprek” waarin zou zijn gesproken over een machtsgreep.

Leiders van de Servische oppositie hebben gisteren gezamenlijk geprotesteerd tegen het harde optreden van de politie van Belgrado van dinsdagavond tegen aanhangers van de oppositie, die protesteerden tegen Cosic' afzetting. Ze tekenden op een gezamenlijke persconferentie bovendien protest aan tegen de arrestatie en mishandeling van Vuk Draskovic, de leider van de oppositionele Servische Vernieuwingsbeweging (SPO). Draskovic, zijn vrouw Danica en zeker 31 andere oppositiepolitici zitten nog steeds gevangen en zijn volgens het blad Borba gisteren veroordeeld wegens hun aandeel in de demonstraties van dinsdag. Officieel is niets over een veroordeling meegedeeld. Een arts zei gisteren dat Draskovic bij zijn aanhouding zwaar is mishandeld. Hij zou niet in staat zijn te lopen of te spreken.

In totaal zijn volgens de oppositie dinsdagnacht rond 120 mensen opgepakt.

Volgens de oppositie is de afzetting van Cosic en de arrestatie van Draskovic het einde van de democratie in Servië. “De krachten die tot een ramp hebben geleid in Sarajevo zijn nu actief in Servië. Hier wordt aangetoond wat er gebeurt met iedereen die verandering wil”, aldus een van de leiders van de oppositie. “Dinsdag is Servië definitief de weg van de militaire en politiedictatuur ingeslagen”, zo vond een andere opposant. (Reuter, AFP, AP)