Burundi krijgt voor het eerst een Hutu-president

BUJUMBURA, 3 JUNI. De eerste vrije presidentsverkiezingen in de Burundi in 26 jaar zijn gewonnen door de bankier Melchior Ndadaye, die behoort tot de Hutu-stam. Daarmee komt er een einde aan de overheersing door de Tutsi-minderheid, die al eeuwen lang de lakens uitdeelde in de kleine Centraal-Afrikaanse staat.

Ndadaye (40), die geruime tijd als balling doorbracht in het buurland Rwanda, kreeg ongeveer zestig procent van de stemmen. Bijna veertig procent van de kiezers schonk zijn stem aan de zittende president Pierre Buyoya. De machtsoverdracht lijkt soepel te zullen verlopen. Buyoya wenste zijn rivaal geluk met diens overwinning en verklaarde gisteren voor de radio: “Zoals ik voor het begin van de verkiezingsrace zei, ik zal buigen voor het oordeel van de bevolking. Dat is de regel van de democratie.” Ook de strijdkrachten kondigden aan de uitslagen van de verkiezingen te respecteren. In de straten van de hoofdstad Bujumbura vierden duizenden mensen feest. Tot incidenten kwam het niet.

De verwachte vreedzame machtsoverdracht staat in schril contrast met de bloedige confrontaties tussen Hutu's en Tutsi's uit het verleden. In 1972 nog werden zo'n 100.000 mensen gedood, vrijwel allen Hutu's. Vijf jaar geleden was de laastste grote botsing, waarbij naar schatting 5.000 mensen het leven lieten. De Hutu's vormen 85 procent van de bevolking van Burundi. Ze zijn steeds overheerst door de Tutsi's, die eeuwenlang als feodale landheren optraden. De afgelopen tientallen jaren hielden de Tutsi-leiders van Burundi, een voormalige Belgische kolonie, het land onder controle met militaire macht. (AFP)