Bundesbank wil rente niet verder verlagen

BONN, 3 JUNI. De Bundesbank is niet van plan om de rentestand (disconto 7,25, lombardrente 8,5 procent) de komende maanden verder te verlagen. Die conclusie wordt in Duitse bankkringen getrokken nu Helmut Schlesinger, de president van de centrale bank, gisteravond de onverminderd te hoge inflatie in zijn land (meer dan 4 procent) kritiseerde en zich tegen de in het buitenland gevraagde snelle renteverlaging uitsprak.

Uitgerekend in een rede in Bonn zei de bankpresident dat een betere beheersing van de overheidsuitgaven beslissend is voor de mogelijkheid om de rente verder te verlagen. De overheid moet veel meer bezuinigen (zoals minister Waigel van financiën vorige week ook als doelstelling aankondigde) en het bedrijfsleven moet lonen en prijzen beter in de hand houden. “Men kan het ook eenvoudiger zeggen: we moeten ophouden boven onze financiële mogelijkheden te leven”, zei Schlesinger op een conferentie van de Duitse spaarbanken.

Sinds de Duitse eenwording is de ruimte voor verdere verdelingsgevechten nagenoeg verdwenen, “maar daaruit hebben we nog niet de nodige consequenties getrokken”, aldus Schlesinger. In dat verband verwijt hij werkgevers en vakbeweging dat zij, ook nadat zichtbaar was dat de Duitse economie in zwaar weer kwam, toch te dure CAO's bleven afsluiten. Omdat de gevolgen daarvan de winstgevendheid van de bedrijven wegvreten, wordt er nu aan kostenbeheersing gedaan via het ontslag van personeel, was zijn kritiek.

Volgens Schlesinger wordt het trouwens “uit het huidige perspectief steeds onwaarschijnlijker” dat Duitsland in 1996 zal voldoen aan de voorwaarden voor toetreding tot de Europese economische en monetaire unie (EMU). Hij acht een “grote krachtsinspanning” nodig, wil de Bondsrepubliek in 1998 voldoen aan die voorwaarden (hoogte staatsschuld, overheidstekort en inflatie).

Toch is de Duitse centrale bank, over wie het heet dat zij niet enthousiast is over de afspraak dat de D-mark mét de EMU-invoering moet opgaan in een nieuwe Europese munt, minder somber over de Duitse economische recessie dan de meeste economische instituten. Volgens Schlesinger zijn de conjuncturele signalen niet ernstiger dan in vroegere stagnatietijden. “Maar”, waarschuwde hij, “het gepraat over de diepste economische recessie sinds de oorlog kán nog waar worden als we doorgaan grote fouten te maken”.

De bankpresident ergert zich over opmerkingen dat sommige landen binnen het Europees Monetair Stelsel (EMS) een soort devaluatiewedstrijd lijken te houden. “Ik waarschuw voor zulke onbewijsbare opmerkingen, want die schaden de internationale samenwerking.” Hij ergert zich ook over internationale speculaties over een mogelijke opwaardering van de D-mark. “Daarvan zal evenmin sprake zijn als van devaluatie”.

    • J.M. Bik