Beurs Rotterdam zet groei voort

Beurs Rotterdam, eigenaar van het Beurs-World Trade Center (WTC) aan de Coolsingel te Rotterdam, heeft vorig jaar de groei voortgezet.

Bij een van 18,7 miljoen naar 19,6 miljoen gulden gestegen omzet steeg de winst van 995.000 gulden tot 1,1 miljoen gulden. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend te verhogen van 50 tot 60 gulden per aandeel.

Gezien de goede bezetting van kantoren en winkels en de gunstige ontwikkeling van de congresafdeling meent de directie in het jaarverslag dat het lopende jaar een geringe stijging van het resultaat waarschijnlijk mag worden geacht.

De opbrengst van de beurzen vertoonde vorig jaar een daling ten opzichte van 1991 door het in laatstgenoemd jaar staken van de activiteiten van de Olietermijnbeurs. Andere inkomsten (huren, exploitatie congresruimte) konden dit echter meer dan goed maken. De Assurantiebeurs en de Schippersbeurs waren nagenoeg volledig verhuurd. Onderhandelingen over een nieuwe opzet van het Beursplein met enkele aansluitingen van winkels van het WTC op het ondergrondse winkelcentrum, zijn in een eindstadium. Aanvang van de realisatie hiervan zal wellicht in het najaar plaatsvinden.