Agressief gedrag

Met belangstelling nam ik kennis van het artikel van Ad Bergsma (W&O 13 mei), waarin hij verslag doet van een gesprek met de Amerikaanse psycholoog Herbert C. Quay. In dat gesprek wijst deze op het belang van twee (biologische) systemen voor de verklaring van wat hij noemt "ondergesocialiseerd agressief gedrag'. Dit zijn het gedragsinhibitiesysteem en het beloningssysteem.

Wie vertrouwd is met het werk van de criminoloog dr. Buikhuisen weet dat deze inmiddels vertrokken Leidse hoogleraar reeds in de jaren tachtig in talloze publikaties gewezen heeft op de betekenis van deze beide systemen voor het ontstaan van chronische gedragsstoornissen.

De Universiteit van Amsterdam had er dan ook beter aan gedaan prof. Buikhuisen te vragen dit onderwerp te behandelen. Hij heeft niet alleen de oudste rechten op deze theorie, maar plaatst haar ook in een aanmerkelijk interessanter interdisciplinair kader.

Nederlandse gedragskundigen zouden er goed aan doen weer eens kennis te nemen van het werk van Buikhuisen. Uit Quay's opmerkingen blijkt dat diens opvattingen nog steeds internationaal meetellen.

    • G.W. Heins