Winst Dela onder druk, herstel verwacht

Overeenkomstig de verwachtingen is de winst van uitvaartverzekeraar Dela vorig jaar flink gedaald van 46,5 miljoen naar 11,3 miljoen gulden.

De daling wordt toegeschreven aan een extra dotatie aan de voorziening verzekeringsverplichtingen ten gevolge van sterk stijgende kosten van grafrechten en -onderhoud. Dat vindt zijn oorzaak in de nieuwe Wet op de Lijkbezorging, waarin de minimale grafrusttermijn is verlengd van tien naar twintig jaar. De dotatie bedroeg 126 miljoen tegen 70 miljoen in 1991. Omdat deze extra stijging van de uitvaartkosten eenmalig was, zegt de directie in het jaarverslag dat voor 1993 een hoger resultaat wordt verwacht.

Het aantal verzekerden is vorig jaar verder gegroeid van 1,75 miljoen naar 1,79 miljoen, een groei die de grootste van de afgelopen tien jaar was. De toeneming was mede het gevolg van de vorig jaar begonnen samenwerking met Centraal Beheer. Het verzekerde kapitaal steeg van 6,5 tot 7,1 miljard gulden. Het aantal verzorgde uitvaarten nam toe van 14.651 naar 15.189. Ruim de helft hiervan (52 pct) waren crematies.