Verkoop van Max Havelaar koffie blijft groeien

Het succes van de Max Havelaar koffie blijft niet beperkt tot Nederland.

Ruim een jaar geleden begon de verkoop in Zwitserland, waar ruim 1,35 miljoen kilo koffie is afgezet. In België steeg de verkoop in 1992 naar ruim 400.000 kilo. In Nederland liet de onder het keurmerk Max Havelaar verkochte gebrande koffie een omzetstijging zien van 10 procent tot bijna 3 miljoen kilo. Dit leverde voor de producerende kleine koffietelers 8,1 miljoen gulden aan extra inkomsten op boven de alontvangen marktprijs. Door middel van verkoop onder het keurmerk Max Havelaar is sinds het begin van de actie in 1988 een extra bedrag van ongeveer 25 miljoen gulden aan de koffieboeren ten goede gekomen.

Deze resultaten zijn te vinden in het binnenkort te publiceren jaarverslag van de in Utrecht gevestigde Stichting Max Havelaar.