Utrecht wil meer dure woningen gaan bouwen

UTRECHT, 2 JUNI. De gemeente Utrecht wil meer dure woningen gaan bouwen. Daarmee wil de gemeente tegengaan dat het verschil in koopkracht met de rijkere omliggende gemeenten verder toeneemt. De duurdere woningen kunnen bovendien zorgen voor een "ruggegraat" voor de wijken die nu nog kampen met een zwakke woonkwaliteit. Ook zorgt de bouw voor "schone' werkgelegenheid. De Utrechtse wethouder J. Zwart (volkshuisvesting) heeft dit gisteren bekendgemaakt bij de presentatie van een "scenario voor een sterke stad".

Volgens het college van B en W is in Utrecht ruimte voor meer dure woningen, omdat de woningvoorraad in Utrecht al voor 74 procent bestaat uit goedkope koop- en huurwoningen, terwijl slechts 43 procent van de zelfstandig wonende huishoudens een dergelijke woning nodig heeft. In de regio behoort slechts 39 procent van de woningen tot de goedkope sector.

Goede ontwikkelingskansen ziet de gemeente in gebieden langs het water, zoals de Vecht, Vaartse Rijn en Merwedekanaal. Voorts kunnen brede wegen als Vleutenseweg en Croeselaan in combinatie met veel "groen' een aangenaam woonklimaat bieden, mits deze wegen niet langer als doorgaande verkeersweg dienen. Ook bij de Amsterdamsestraatweg ziet de gemeente ruimte voor duurdere woningen.

Op die manier ontstaan water-, groen- en stedelijke linten in de stad die de "ruggegraat" voor de kwaliteit van de wijken moeten vormen. In deze gebieden is via verdichting nog ruimte voor zevenduizend woningen en 450.000 m bedrijfsruimte.