"Uitbreiding mandaat Unprofor'

NEW YORK, 2 JUNI. Frankrijk en Groot-Brittannië hopen deze week de Veiligheidsraad een ontwerp-resolutie voor te leggen die voorziet in een uitbreiding van het mandaat van de VN-vredesmacht in Bosnië. De niet-gebonden leden van de raad bereiden eveneens een ontwerp-resolutie voor; die beoogt het wapenembargo tegen de Bosnische moslims op te heffen.

De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, zei gisteren in Parijs na overleg met zijn Franse ambtgenoot Juppé dat UNPROFOR, de VN-vredesmacht in ex-Joegoslavië, in staat moet worden gesteld geweld te gebruiken bij het beschermen van moslims in de zes onder VN-bescherming geplaatste "veiligheidszones'. Volgens het huidige mandaat mogen de VN-troepen slechts geweld gebruiken om zichzelf te verdedigen. Het beleid inzake de "veiligheidszones' voldoet, zo zei Hurd, maar de Veiligheidsraad moet dat beleid “doelmatiger” maken door meer troepen ter beschikking te stellen voor de verdediging van die zones en het mandaat te wijzigen.

De niet-gebonden leden van de Veiligheidsraad werken aan een ontwerp-resolutie waarin de Bosnische Serviërs tot 30 juni de tijd krijgen om - als laatste van de drie partijen in de oorlog - het vredesplan Vance-Owen te tekenen; als ze op die dag het plan nog afwijzen, zou volgens de ontwerp-resolutie het wapenembargo tegen de moslims moeten worden opgeheven en zouden alle VN-leden het recht moeten krijgen op verzoek van de Bosnische regering in te grijpen. De kans dat deze ontwerp-resolutie wordt aangenomen, is zeer klein. Dat ze niettemin is opgesteld en in stemming zal worden gebracht is volgens waarnemers een illustratie van de kloof tussen het Westen en de niet-gebonden, en dan vooral de islamitische landen, waar het de kwestie-Bosnië betreft. (Reuter, AP)