Rituele slacht op Id al-Adha

LEIDEN, 2 JUNI. Met het oog op het offerfeest Id al-Adha, een van de twee jaarlijkse feestdagen van de islamitische kalender, zijn gisteren tal van schapen, geiten en koeien geslacht, onder meer in het abattoir in Leiden. De islamitische manier van slachten heeft - evenals dat bij de joodse slachtwijze het geval is - een ritueel karakter en gaat gepaard met het uitspreken van gebeden en het zeer snel doorsnijden van de halsslagader van het slachtdier.

Gisteren is in Rijswijk en Utrecht begonnen met een driejarige opleiding voor islamitische slagers. Aan de in Nederland gebruikelijke vakopleiding kunnen zij niet meedoen, omdat het hen om godsdienstige redenen verboden is met varkensvlees om te gaan. Nederlandse slagers werken een groot deel van hun tijd met varkensvlees: varkensvlees maakt 60-70 procent uit van de omzet van niet-joodse en niet-islamitische slagerijen.

Het offerfeest wordt gevierd ter ere van aartsvader Abraham en diens eerstgeboren zoon Ismael wiens nakomelingen de stam van Mohammed, de Korasieten, vormen. Als datum voor het offerfeest geldt de tiende dag van negende maand van de islamitische jaartelling waarop het eind van de bedevaart naar Mekka valt. Naast de andere islamitische feestdag, de Id al-Fitr (het zogenoemde "suikerfeest') waarop het einde van de vastentijd (ramadan) wordt gevierd, wordt in augustus ook nog de geboortedag van Mohammed herdacht. Dit feest heeft echter geen officieel karakter.