Parijs wil immigratie stoppen

PARIJS, 2 JUNI. De Franse minister van binnenlandse zaken, Charles Pasqua, wil de immigratie “tot nul” terugbrengen want “Frankrijk wil niet langer een immigratieland zijn”. Pasqua zegt dit in een vraaggesprek met het dagblad Le Monde.

Die doelstelling is natuurlijk onhaalbaar, erkent Pasqua, want onze economie kan behoefte hebben aan deze of gene categorie vreemdelingen. Maar rekening houdend met de ernstige economische situatie is het onze plicht, zegt hij, deze stroom (immigranten) maximaal te verminderen.

Frankrijk is steeds een immigratieland geweest, maar wil het niet langer zijn, omdat het niet langer de middelen heeft, aldus de minister, die een uitzondering maakt voor asielzoekers mits die voldoen aan de vastgestelde regels. Hij waarschuwt dat strak aan deze lijn moet worden vastgehouden, anders “kan de (publieke) opinie zich alleen maar verharden en dwaalt het land af naar extreem-rechts”.

Frankrijk telt thans drie miljoen immigranten, van wie het overgrote deel uit de Maghreb en Afrika afkomstig is. Zestig procent van de immigratie had de laatste jaren plaats in de vorm van gezinshereniging. Pasqua wil de regels daarvoor strenger maken. Gezinshereniging wordt voortaan mogelijk als het hoofd van het gezin twee jaar (nu nog één jaar) in Frankrijk gevestigd is en over een huis (en dus inkomsten) beschikt.

Asielzoekers die worden afgewezen zullen in de regel worden teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen. Illegale vreemdelingen zullen eveneens sneller worden teruggestuurd. Nu wordt slechts in 18 procent van de gevallen van illegaal verblijf daadwerkelijk tot uitzetting overgegaan.