Na verkoop van Bell Lines; Hes verwacht dit jaar beter resultaat

ROTTERDAM, 2 JUNI. Het Rotterdamse overslagbedrijf Hes Beheer gaat ervan uit dat 1993 met een "veel beter' resultaat zal worden afgesloten dan vorig jaar. Hes verwacht, mede als gevolg van de verkoop van dochter Bell Lines, een stijgend bedrijfsresultaat en een forse daling van de rentelasten.

Dit meldde de directie van het concern gisteren tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Algemeen directeur drs. D. 't Hooft liet zich niet verleiden tot een concrete prognose. In een vorig jaar juni gepubliceerd emissieprospectus rekende de directie voor 1992 nog op een resultaatverbetering ten opzichte van 1991. De prognoses werden in augustus en oktober neerwaarts bijgesteld. Het afgelopen jaar leverde uiteindelijk een verlies van bijna 70 miljoen gulden op, ruim twee keer zoveel als in 1991.

Commissarissen en directie zeiden gisteren zich niet verantwoordelijk te voelen voor de bijgestelde voorspellingen. Zij spraken van misleiding door cliënten. Daarbij doelden zij vooral op de Duitse staalproducenten die Hes Beheer volgens president-commissaris B.E. Ruys “niet altijd even goed informeerden”.

De hoofdmoot van het verlies in 1992 vormde een voorziening van 35,6 miljoen gulden voor reorganisaties bij dochter European Bulk Services (EBS), het kernbedrijf van Hes. Daarnaast stegen de rentelasten van 18,6 tot 30,9 miljoen gulden als gevolg van de overneming van concurrent Instevedoring in 1991. Die acquisitie noopte Hes tot het opnemen van een overbruggingskrediet van 100 miljoen gulden.

Door een emissie vorig jaar kon op deze dure lening vorig jaar 43 miljoen gulden worden terugbetaald. De nu nog resterende 54 miljoen gulden hoopt het concern dit jaar op te hoesten. Gisteren zei 't Hooft dat de verkopen van Bell Lines en belangen van tien procent in de kolenoverslagbedrijven EMO/Ekom dit mogelijk maken.

Hes had eind vorig jaar een eigen vermogen van 150 miljoen gulden en een solvabiliteit van 22 procent. Eind dit jaar moet dit percentage zijn gestegen tot 30. Hes heeft ook nog eens een extra bankkrediet moeten opnemen van 21 miljoen gulden voor een afvloeingsregeling bij EBS, die in totaal 40 miljoen gulden kostte en waarvan in totaal 274 mensen gebruik maakten. Gemiddeld kregen zij een bedrag mee van ongeveer 125.000 gulden. Door besparingen op de salariskosten wil de onderneming dit krediet nog dit jaar geheel terugbetalen. Eind vorig jaar had Hes nog 1200 werknemers in dienst. Uiteindelijk moet het personeelsbestand terug tot 800. Daartoe zal onder meer de technische dienst, waar momenteel nog 75 mensen werken, worden verzelfstandigd.