Management Share blijft hoopvol

Het automatiseringsbedrijf Management Share (MS) blijft zich hoopvol uiten over een verbetering van de resultaten.

In het jaarverslag over 1992 benadrukt de directie dat de winstontwikkeling prioriteit heeft boven een streven naar omzetvergroting. In 1992 daalde de omzet onder meer door het afstoten van verliesgevende activiteiten van 58,3 miljoen naar 41 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat was 1,2 miljoen positief tegen 2,5 miljoen gulden negatief in 1991. Op de winst- en verliesrekening staan buitengewone lasten van in totaal 4,2 miljoen gulden. Samen met ruim één miljoen aan financiële lasten ontstond daardoor netto een verlies van 4,1 miljoen. In 1991 werd 8,9 miljoen gulden verlies geboekt.

Op de jaarvergadering van 10 juni kunnen aandeelhouders hun stem uitbrengen over een voorstel tot kapitaalverhoging. Het bestuur wil twee miljoen aandelen van een stuiver nominaal uitgeven tegen 2,50 gulden. Ook krijgen zij enkele benoemingen voorgelegd, die een bestaande toestand moeten formaliseren. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld R.A. van de Ven te benoemen tot directeur en mr. W.J.P. Jongepier en W.G. Maeijer tot commissaris. Daarmee krijgt Management Share weer een normaal bestuur na de crisis die lange tijd het bedrijf teisterde en vooral voortkwam uit de scherpe tegenstelling tussen grootaandeelhouder Ditcorp III en de vroegere president-commissaris prof.dr mr H. Janssen. Laatstgenoemde, alias "Turbo Harry', probeerde onder meer via de rechter - overigens zonder resultaat - zijn functie terug te krijgen.