Lagere straf voor Winnie Mandela in hoger beroep

BLOEMFONTEIN, 2 JUNI. Het Zuidafrikaanse Hof van Beroep heeft vanmorgen de gevangenisstraf van zes jaar waartoe Winnie Mandela twee jaar geleden werd veroordeeld omgezet in een geldboete van 15.000 rand (8.500 gulden) en een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

Het Hof kwam tot de conclusie dat de 58-jarige Winnie Mandela, die van tafel en bed gescheiden leeft van haar echtgenoot Nelson, wel schuldig was aan ontvoering en mishandeling van vier jonge zwarten. Maar de beroepsinstantie besloot tot vermindering van de straf. Het Hof bepaalde tevens dat Winnie Mandela, afgezien van de boete, aan elk van de drie overlevende zwarte jongens 5.000 rand schadevergoeding moet betalen.

Winnie Mandela zelf heeft steeds volgehouden dat ze onschuldig was aan het haar ten laste gelegde. De president van de rechtbank omschreef haar in 1991 echter als “een niet blozende leugenares”.

Een rechtbank veroordeelde haar in mei 1991 tot vijf jaar celstraf wegens de ontvoering van vier zwarte jongens en een jaar voor medeplichtigheid aan mishandeling van de jongeren. Volgens twee van de vier zwarte jongens had een zingende en dansende Winnie hen met een zweep afgetuigd. Een van de vier jongens, de 14-jarige Stompie Seipei, werd later vermoord door de voornaamste lijfwacht van Winnie, Jerry Richardson. Het proces van Mandela en haar medeverdachten zorgde twee jaar geleden voor grote opschudding.

Winnie Mandela was vanmorgen niet bereikbaar voor een reactie op de herziening van haar vonnis. Volgens haar medewerkers legde ze een examen af aan de universiteit van Witwatersrand in Johannesburg. Winnie legde vorig jaar al haar functies in het Afrikaans Nationaal Congres neer omdat de onrust rond haar persoon haar functioneren bemoeilijkte.

Het oordeel van het Hof vermindert volgens waarnemers in Zuid-Afrika de kans op nieuwe ongeregeldheden tussen jeugdige militante aanhangers van Winnie Mandela en de politie. Na de recente moord op de populaire Chris Hani, die tot grote onrust onder jongeren leidde, bestond de vrees dat een volledige bevestiging van Winnie's straf tot een nieuwe uitbarsting van geweld zou leiden. (Reuter, AP)