Kort geding om staking bij openbaar vervoer

ROTTERDAM, 2 JUNI. Drie streekvervoerbedrijven die opereren rond Amsterdam en de overkoepelende streekvervoerdersorganisatie spannen een kort geding aan tegen de ambtenarenbonden die voor vrijdag een staking hebben uitgeroepen bij het Gemeentelijke Vervoer Bedrijf in Amsterdam.

De streekvervoerders willen vrijdag onbelemmerd met passagiers kunnen rijden van en naar hun eindpunt in de hoofdstad. De busbedrijven eisen dit op straffe van een boete van honderdduizend gulden per overtreding. Het kort geding dient morgen voor de president van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam.

Vrijdag zal het openbaar vervoer in Amsterdam voor de tweede keer in enkele weken voor 24 uur worden platgelegd. Trams, bussen en metrotreinen zullen van 03.00 tot 24.00 uur niet rijden. Ook de ponten over het IJ gaan uit de vaart.

De gemeentelijke Dienst Parkeerbeheer van Amsterdam zal vrijdag eveneens opnieuw een dag staken. Er worden dan geen bonnen uitgedeeld, noch auto's weggesleept noch wielklemmen gezet. Ambtenaren van het stadsdeel Noord zullen donderdag en vrijdag het werk voor twee maal 24 uur neerleggen. Hetzelfde gebeurt in de stadsdelen Bos en Lommer, Oost en Osdorp, zij het dat daar de reinigingsdienst niet staakt.

In Den Haag staakt de parkeerpolitie morgen. Vrijdag houdt de brandweer uit het hele land een rampenbestrijdingsoefening voor het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag, de werkgeversorganisatie van de gemeenten.

Ambtenaren van de Informatiseringsbank, onder meer belast met de studiefinanciering, gaan op de woensdagen 9 en 16 juni actie voeren. Het zal dan gaan om korte werkonderbrekingen. Bij de drie penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen (Bankenbosch, Norgerhaven en Esserheem) wordt op 10 juni het werk twee uur onderbroken. Inzet van de acties is een CAO voor ambtenaren, met als een van de belangrijkste onderdelen een salarisverhoging van 2,5 procent.

Vuilnismannen in Den Haag, waar net zoals in Amsterdam en Rotterdam alleen op de juiste manier verpakt huisvuil wordt opgehaald, zijn steeds vaker het doelwit van agressie van burgers. Enkele mannen zijn bekogeld met stenen. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De politie verleent waar nodig assistentie om het vuil toch op te halen. De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag 24 keer uitgerukt om in brand gestoken vuil te blussen.