Justitie wil vestiging CRI in Paramaribo

PARAMARIBO, 2 JUNI. Het is “wenselijk en nuttig” dat er bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo een post van de Nederlandse Centrale Recherche- en Informatiedienst (CRI) wordt gevestigd ten behoeve van de drugsbestrijding.

Dit zegt de Nederlandse directeur-generaal politie en criminaliteitsbestrijding, J. Suyver, die momenteel in Suriname is. Stationering van een CRI-post in Paramaribo moet voortvloeien uit het weer op gang komen van het Rechtshulpverdrag, waarvoor Hirsch Ballin en Girjasing vorige week in Den Haag een protocol ondertekenden. Suyver en de Surinaamse minister Girjasing (justitie en politie) verklaarden gisteren tevreden te zijn over de voortgang in de samenwerkingsprojecten op het gebied van wetgeving, politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen.