Het dagelijks bestuur van de TROS heeft na ...

Het dagelijks bestuur van de TROS heeft na overleg met de raad van advies, de directie en de ondernemingsraad unaniem besloten om Karel van Doodewaerd (45) voor te dragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de TROS.

De ledenraadvergadering van 19 juni moet nog haar goedkeuring hechten aan de voordracht. Van Doodewaerd wordt dan de opvolger van mr. H. Minderop, die aan het eind van het jaar zal aftreden wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Tot voor kort was Van Dodewaerd de managing director van de Lintas Nederland Groep in Amsterdam. Tevens was hij bestuurslid van het Genootschap van Reclame en bekleedt hij een aantal functies in de reclame- en communicatiewereld.