EG: vluchtelingenstroom beperken

KOPENHAGEN, 2 JUNI. De EG-lidstaten willen nog slechts "bij uitzondering' aan speciale groepen Bosnische vluchtelingen toestaan hun verwanten uit het oorlogsgebied te laten overkomen. Het mag daarbij alleen om echtgenoten en minderjarige kinderen gaan. Bovendien moeten er "humanitaire redenen' zijn.

Dit besloten de Europese ministers van immigratie gisteren in Kopenhagen, in een resolutie over “kwetsbare groepen personen uit het voormalige Joegoslavië”. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om ex-krijgsgevangenen, gewonden, aangeranden en anderen die direct levensgevaar lopen. Voor de EG staat voorop dat deze vluchtelingen in principe in ex-Joegoslavië zelf moeten worden opgevangen. Als dat niet mogelijk is zijn zij bereid om voor een tijdelijke opvang in Europa te zorgen. In Nederland zijn ruim veertienduizend van deze zogeheten "ontheemden' ondergebracht. Iedere maand meldden zich in Nederland zeven- tot achthonderd nieuwe vluchtelingen uit dat gebied. Volgens minister Hirsch Ballin (justitie) gaat het om Europese "minimumnormen' die voor Nederland geen gevolgen hebben.

Volgens de EG-afspraak in Kopenhagen dient de groep ontheemden naar ex-Joegoslavië terug te keren “zodra de situatie aldaar dat zonder risico toelaat”. Eventuele verblijfsvergunningen voor echtgenoten en kinderen kunnen alleen “bij wijze van uitzondering” en “voorlopig” worden toegekend. De Duitse minister Seiters wees er op dat het aantal gebieden in ex-Joegoslavië waar vluchtelingen veilig zijn, in aantal afneemt. Hij riep de EG-lidstaten op de opvang “niet alleen aan de Bondsrepubliek over te laten”. Maar zijn oproep om de lasten binnen de EG beter te verdelen vond geen gehoor.

In ex-Joegoslavië zelf verblijven nu ongeveer twee miljoen vluchtelingen. In Europa, inclusief Midden- en Oost-Europa zijn tot nu toe ongeveer 600.000 vluchtelingen uit ex-Joegoslavië aangekomen.

    • Folkert Jensma