De bekende grap over de onderzoeker die een vlo ...

De bekende grap over de onderzoeker die een vlo zijn laatste pootje uittrekt, constateert dat deze niet meer op het commando "spring' reageert en concludeert dat bij de vlo het gehoororgaan zich in het linkerachterbeen bevindt, blijkt veel wetenschappers er niet van te weerhouden een vergelijkbare onderzoeksstrategie te volgen.

F. Ariese, Vrije Universiteit Amsterdam

Meer aandacht voor de marketingproblematiek van allochtone ondernemers biedt de mogelijkheid tot versterking van hun marktposities en verbetering van het integratieproces van allochtone landgenoten in het algemeen.

E. Masurel, Vrije Universiteit Amsterdam