Dales: dossiers BVD goeddeels laten vernietigen

DEN HAAG, 2 JUNI. Minister Dales (binnenlandse zaken) wil dat een substantieel deel van de dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) wordt vernietigd. Een klein deel moet worden bewaard, zodat later kan worden bestudeerd hoe deze dienst opereerde.

Zij schrijft dit in een begeleidende brief bij de gisteren gepubliceerde concept-vernietigingslijst van de archieven van de BVD.

Het Algemene Rijksarchief in Den Haag had de minister geadviseerd een deel van de persoonsdossiers uit de BVD-archieven te bewaren. Aan de hand daarvan zouden de werkwijze van de dienst en de organisaties die door de BVD zijn gevolgd op een later tijdstip in kaart kunnen worden gebracht. Dales voelt daar echter niets voor. Op basis van namen van willekeurige personen zou volgens haar een bestand kunnen worden aangelegd met de bedoeling die openbaar te maken. Dat acht zij in strijd met de persoonsbescherming. Het ledenbestand van de voormalige Communistische Partij Nederland en soortgelijke gegevensbestanden zullen worden vernietigd.

Minister Dales blijft van mening verschillen met Algemeen Rijksarchivaris professor dr. F.C.J. Ketelaar over de vraag of er tevens een steekproef uit de overige bij de BVD aanwezige persoonsgegevens moet worden bewaard. Omdat ook die steekproef ooit openbaar zal worden gemaakt, zal dat mogelijk beschadiging van de persoonlijke levenssfeer veroorzaken, meent Dales. De rijksarchivaris meent echter dat anonimisering mogelijk is. Minister d'Ancona (WVC) heeft de Rijkscommissie voor de archieven van de Raad van Cultuurbeheer om advies gevraagd.

Een reconstructie van de werkwijze van de BVD is volgens haar ook uit andere gegevens te halen, bijvoorbeeld uit de documentatie-voorschriften. Dossiers over organisaties moeten na vijf jaar worden vernietigd, als er geen gegevens aan zijn toegevoegd, schrijft Dales. Dossiers over belangrijke personen moeten tot 75 jaar na de geboorte van die personen worden bewaard. De minister heeft wel besloten de lijst van te bewaren dossiers van "opmerkelijke' figuren uit te breiden. Behalve gegevens van leidinggevende figuren zullen dossiers van "gezichtsbepalende en invloedrijke personen' van belangrijke organisaties worden bewaard.

De Vereniging Voorkom Vernieting (VVV) heeft ruim 1.000 procedures lopen tegen Binnenlandse Zaken voor leden die inzage willen in "hun' dossier. De procedures verkeren allemaal in een verschillende fase. Binnenlandse Zaken zou per 1 januari 1994 willen beginnen met de vernietiging van een groot aantal van de volgens de BVD overbodig geworden dossiers.

De VVV werd eind januari 1991 opgericht in Utrecht. Onder de leden bevinden zich onder meer (oud-) Kamerleden, wetenschappers, oud-medewerkers van inlichtingendiensten, mensen met een beroepsverbod, politieke partijen, maar ook de Bouw- en Houtbond FNV en de VPRO.