Daf SP krijgt vijf miljoen subsidie

DEN HAAG, 2 JUNI. Daf Special Products (SP) krijgt een subsidie van vijf miljoen gulden voor de ontwikkeling van een gepantserd verkenningsvoertuig voor de Koninklijke Landmacht. Dit heeft de nieuwe staatssecretaris van Defensie, A. Frinking, gisteren meegedeeld.

De departementen van defensie en economische zaken dragen elk 2,5 miljoen gulden bij aan de ontwikkelingssubsidie, die Daf SP in staat kan stellen op gelijke voet met andere bedrijven mee te dingen naar een order van 200 miljoen gulden voor 311 verkenningsvoertuigen. Het geld is bestemd voor de bouw van twee prototypen van dit voertuig.

Niet bekend

Vrijdag zei een woordvoerder van Daf SP dat voor de overnamekandidaat, een technisch-industrieel consortium met activiteiten in Nederland en in het buitenland, uitzicht op de defensie-order een van de belangrijke voorwaarden voor het doorgaan van de koop is. In elk geval zou een opdracht van Defensie voor het bouwen van de twee prototypes moeten worden verleend.

Met zijn beslissing heeft staatssecretaris Frinking aan die voorwaarde voldaan en krijgt Daf SP een goede kans op de order voor verkenningsvoertuigen, al hoeft het niet te betekenen dat de hele serie van 311 voertuigen bij Daf SP terechtkomt, zegt een woordvoerder van Defensie. Zaterdag zei Frinkings voorganger, mr. B.J. baron van Voorst tot Voorst, die intussen is benoemd is tot Commissaris der Koningin in Limburg, dat Daf SP niet boven andere bedrijven bevoordeeld zou worden.

Frinking heeft zich laten leiden door een rapport van TNO, dat volgens een woordvoerder van Defensie uitwijst dat Daf SP de order goed aankan, zowel in technisch opzicht als wat betreft de financiële risico's. Ook is uit het onderzoek van TNO naar voren gekomen dat Daf SP de voertuigen op tijd kan leveren, uiterlijk in 1996. Het nieuwe produkt van Daf SP is ook geschikt voor politie- en brandweer.