Commissie verhoort Kok vrijdag in het openbaar

DEN HAAG, 2 JUNI. Voormalig voorzitter W. Kok van de Federatie Nederlandse Vakbeweging, nu minister van financiën en PvdA-leider, moet op vrijdag 11 juni als getuige voor de enquêtecommissie sociale zekerheid verschijnen.

Diezelfde dag moeten staan ook C.J.A. van Lede, in de jaren tachtig voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, en ex-minister van sociale zaken J. de Koning als getuige verschijnen.

Vanochtend kwamen bestuurders van bedrijfsverenigingen aan bod. “Ik ben geen medicus. Ik kan niet oordelen over het werk van de keuringsartsen.” Dat zei voorzitter J. Kos van de Dienstenbond CNV, tevens lid van het bestuur van de bedrijfsvereniging voor het bank- en verzekeringswezen vanmorgen als getuige voor de parlementaire enquêtecommissie die de uitvoering van de WAO, de WW en de Ziektewet onderzoekt.

Sprekend over het werk van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, die bedrijfsverenigingen adviseert of mensen recht hebben op een WAO-uitkering en zo ja, in welke mate ze arbeidsongeschikt zijn, zei Kos: “Ik durf en kan niet oordelen over de adviezen van de verzekeringsgeneeskundigen van de GMD. Ik moet ervan uitgaan dat hun oordeel berust op een goede voorbereiding en dat het waarheidsgetrouw is.”

Commissievoorzitter Buurmeijer vroeg Kos, die in het verleden ook voorzitter is geweest van de bedrijfsvereniging Detam (detailhandel), of hij op de hoogte was van het feit dat binnen de Detam wél een discussie was geweest over de GMD-adviezen. Kos: “Daar heb ik van gehoord. Maar ik ben geen medicus. Zij zijn de professionals.”

Toen het commissielid Kamp (VVD) vervolgens vroeg of Kos de kritiek van de Detam op de GMD deelde, luidde het antwoord: “Dat denk ik wel.” Toen de commissie vervolgens vroeg wat hij als bestuurder van de bedrijfsvereniging voor de banken had ondernomen moest hij een concreet antwoord echter schuldig blijven. “Er was in het bestuur niet over het gediscussieerd.”

Zowel Kos als werkgeversvoorzitter H.G. Beuker van de bedrijfsvereniging Bouwnijverheid, tevens bestuurslid van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid dat als administratiekantoor fungeert, onderstreepten het belang van een reductie van het ziekteverzuim (volumebeleid). Maar, stelden beiden, dat gebeurt dan vooral via het CAO-overleg. Wel hanteert de bedrijfsvereniging Bouwnijverheid al sinds jaar en dag een strenger controlebeleid dan diverse andere bedrijfsverenigingen.

Maandag 7 juni is opnieuw gereserveerd voor (voormalige) Tweede-Kamerleden. Werden zij vorige week gehoord over de stelselherziening sociale zekerheid, nu komt de uitvoering van de sociale wetten door de bedrijfsvereninigingen en de Gemeenschappelijke Medische Dienst aan de orde. Ondervraagd worden Ter Veld (PvdA, nu staatssecretaris), Nijhuis (VVD), Weijers (VVD) en het huidige Kamerlid Biesheuvel (CDA). Ook voormalig staatssecretaris De Graaf wordt opnieuw gehoord.

Deze week moeten "grote bazen' uit de uitvoeringswereld voor de commissie verschijnen. Morgenochtend zijn bijvoorbeeld president-directeur E.P. de Jong van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) en topman W. Boersma van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) aan de beurt.