Apothekers in Haagse regio dreigen met acties tegen ministerie

DEN HAAG, 2 JUNI. De 65 apothekers in de regio Den Haag dreigen alle samenwerking met het ministerie van volksgezondheid te staken als staatssecretaris Simons bij zijn voorgestelde maatregelen blijft.

Simons wil 150 miljoen korten op de honoraria van de rond 1.500 openbare apothekers, wat neerkomt op een ton per apotheker.

Niet bekend

Simons is voor zijn beleid afhankelijk van de gegevens die apothekers aanleveren. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in het "farmacotherapeutisch overleg' met de huisartsen in hun regio, hetgeen moet resulteren in verstandiger en goedkoper voorschrijven. Ook dat overleg dreigen de Haagse apothekers te staken. Vooralsnog wordt niet aan acties gedacht die het publiek treffen.

De korting op de inkomens van de apothekers is slechts één onderdeel uit de brief die de staatssecretaris eind april aan de Tweede Kamer stuurde om de overschrijding aan uitgaven voor geneesmiddelen van bijna een half miljard te compenseren. De 150 miljoen moet uit de vaste vergoeding per "receptregel' komen, die als kostendekkend wordt beschouwd.

De apothekers hebben sinds bijna twee jaar echter ook de vrijheid om bonussen en kortingen te bedingen bij de aanleverende groothandel en industrie. Zij vrezen dan ook dat de bewindsman ervan uitgaat dat de apothekers de korting op de vaste vergoeding zullen goedmaken door die bonussen. “Dat resulteert erin dat op korte termijn de onafhankelijkheid van de apotheekhoudenden verdwijnt”, zo stellen de apothekers in hun brief. Dat staat haaks op de bedoelingen van de staatssecretaris, zo schrijven zij, die vindt dat apothekers “niet afgeleid moeten worden door gewin of verlies, dat ontstaat door een bepaalde wijze van handelen”. “Meer dan ooit zal de apotheker zich nu actief moeten manifesteren als ondernemer in plaats van als zorgverlener,” schrijven de apothekers.

De ziekenfondsen, verenigd in de VNZ, hebben onlangs berekend dat de apothekers met elkaar jaarlijks 200 tot 250 miljoen gulden extra incasseren sinds zij bonussen en kortingen mogen afdwingen. Tot twee jaar geleden was dat verboden. De VNZ meent dat “dit handelselement” weer moet worden geëlimineerd.

De Haagse apothekers wijzen er in hun brief op, dat de overschrijding van de uitgaven goeddeels aan Simons zelf te danken is. Sinds geneesmiddelen voor ziekenfonds- en particulier verzekerden uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden betaald zijn de kosten met 200 miljoen gestegen, doordat het eigen risico is vervallen.