UT-Delfia.

UT-Delfia

In de krant van 21 mei (UT-Delfia behaalt 16 pct meer winst, pag. 17) werd de mengvoederonderneming UT-Delfia omschreven als een dochter van Koopmans Koninklijke Meelfabrieken. Dat is onjuist. Het in Maarssen zetelende UT-Delfia, dat tot 1986 tot het Unilever-concern behoorde en in dat jaar werd verzelfstandigd, is sinds 1989 voor 25 procent in handen van Koopmans Koninklijke Meelfabrieken en voor de overige 75 procent eigendom van directieleden en werknemers. UT-Delfia maakte vorige week een winststijging bekend over 1992 van 16 procent tot 4,5 miljoen gulden bij een met 6 procent tot 421 miljoen gulden toegenomen omzet (870.000 ton). In 1992 werkten bij UT-Delfia gemiddeld 471 mensen.

Film

In de krant van 22 mei ontbrak bij de foto van Alejandro Agresti's film "El acto en cuestión' op pag. 7 de naam van de fotograaf. De foto werd gemaakt door Tijs van den Donk.

Franse les

In de krant van 26 mei (Franse les, Achterpagina) stond als auteur vermeld Fred Sergers. De juiste naam is Fred Sengers.

Hulpbisschop

In de krant van 27 mei (Staf priesteropleiding Haarlem neemt ontslag, pag. 3) stond dat in het voorjaar van 1982 de toenmalige bisschop van Haarlem, mgr. Zwartkruis, om een hulpbisschop had gevraagd. Dat moet zijn: in het voorjaar van 1983.