Transporteur gaat in kratten

Vier Nederlandse ondernemingen krijgen vandaag in Den Haag de Koning Willem I Plaquette uitgereikt. Deze tweejaarlijkse onderscheiding, vernoemd naar de "Koning-koopman', wordt uitgereikt aan middelgrote en kleinere bedrijven die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd op het gebied van export, milieu, technologische innovatie of jong ondernemerschap. Portretten van twee prijswinnaars: Bijsterbosch Beheer en Driessen Aircraft.

VAASSEN, 1 JUNI. Tot in de nieuwe toiletten zijn bij het transportbedrijf Bijsterbosch Beheer waterbesparende kranen gemonteerd. Een klein voorbeeld, maar volgens directeur W.G. Bijsterbosch is het tekenend voor het belang dat zijn onderneming hecht aan milieubesparende maatregelen.

De zorg voor het milieu levert Bijsterbosch dan ook veel geld op. De onderneming - tot halverwege de jaren tachtig een traditioneel wegvervoerbedrijf - is tegenwoordig één van de grootste leveranciers in Nederland van recyclebare kunststofkratten. Afnemers huren deze kratten bij Bijsterbosch voor het vervoer van hun produkten. Daarna brengen ze die huurkratten terug voor reiniging en hergebruik. Ook hun eigen kratten kunnen ze in de wasstraten van Bijsterbosch laten schoonmaken. Voor de bijdrage die Bijsterbosch daarmee levert aan de vermindering van de afvalberg krijgt de onderneming vandaag de Koning Willem I Plaquette in de categorie milieu en energie.

“Die kratten zijn ons geluk geweest”, zegt algemeen directeur W.G. Bijsterbosch, die samen met zijn broer de leiding van het familiebedrijf vormt. Wat in 1986 begon als een dienstverlening voor de belangrijkste afnemer van het transportbedrijf Bijsterbosch, pluimveeslachter Plukon (het voormalige Friki), bleek al snel een gat in de markt. Steeds meer Nederlandse bedrijven wilden - onder druk van de milieu-eisen - hun eenmalige kartonnen verpakkingen vervangen door kunststofkratten, maar zagen er niets in om zelf te investeren in opslag en reiniging ervan.

Tegenwoordig wordt ongeveer tachtig procent van de verse produkten in kunststofkratten vervoerd, waarvan Bijsterbosch een aanzienlijk deel levert of reinigt. In 1992 behandelde het bedrijf zo'n 25 miljoen kratten in de twee vestigingen van zijn Centrale Kratten Wasserij. Zelf heeft de onderneming op dit moment 150.000 kratten in omloop, “en dat aantal groeit nog maandelijks”, zegt Bijsterbosch tevreden. De omzet van de wasserijen bedroeg in 1992 zes miljoen gulden.

Hoewel de kratten in de afgelopen jaren steeds belangrijker zijn geworden voor het bedrijf, blijft transport volgens directeur Bijsterbosch de hoofdactiviteit van de onderneming. Behalve in Nederland verricht Bijsterbosch veel vervoer op Duitsland. In dat land krijgen gemiddeld zo'n 1500 klanten per dag zijn rood-witte vrachtwagens aan de deur, voornamelijk gevuld met pluimvee en rood vlees. Wekelijks leveren de negentig vrachtwagens volgens Bijsterbosch ongeveer 7500 gekoelde zendingen af.

Bijsterbosch verhult niet dat hij trots is op de toekenning van de Willem I Plaquette. “Daar hebben we twintig jaar hard voor gewerkt”, glimlacht de directeur. Belangrijkste reden voor het succes van de onderneming is volgens hem dat iedere nieuwe stap steeds heel geleidelijk is genomen. “We zijn heel langzaam gegroeid.” Ook het feit dat hij en zijn broer, die verantwoordelijk is voor de transportactiviteiten van de onderneming, zich nog volop bezig houden met de dagelijkse bedrijfsvoering, is volgens Bijsterbosch belangrijk voor het slagen van nieuwe projecten. Op dit moment zijn de broers bezig met het opzetten van een distributienet in Oost-Duitsland en met de produktie van kunststofpallets.

Dat eerdere prijswinnaars als Fokker en DAF in het slop zijn geraakt, baart Bijsterbosch geen zorgen. Evenmin als de steeds hardere concurrentie op de transportmarkt. “Als je goed bent, is de markt niet zo hard”, aldus Bijsterbosch.

    • Marcella Breedeveld