Schoenenfabriek Anita afgeslankt voortgezet

ROTTERDAM, 1 JUNI. Schoenenfabriek Anita, vorige week failliet verklaard, zal in afgeslankte vorm worden voortgezet. Hierover is een akkoord bereikt met een groep particuliere investeerders.

Bij het "nieuwe' Anita kunnen 180 mensen aan de slag. Bij het gefailleerde bedrijf, 's lands grootste schoenenfabrikant, werkten 220 mensen. Gemeten in aantallen schoenen blijft het nieuwe Anita de grootste producent. Wat werkgelegenheid betreft, is Anita nu ongeveer even groot als branchegenoot Van Bommel. Arbeidsplaatsen vervallen bij Anita vooral in de niet direct bij de produktie betrokken afdelingen. Ook de top wordt afgeslankt; B. van Bladel blijft als enige directeur over.

Volgens curator P. Gilhuis laat Anita een schuld na van 1,2 miljoen gulden. De door onderpand gedekte schulden aan banken zijn daarbij niet inbegrepen.

Niet bekend

De vakbonden tonen zich tevreden over de redding van de schoenenfabriek. Ze zijn akkoord gegaan met aanpassing van arbeidsvoorwaarden. In drukke tijden zal het personeel worden gevraagd negen uur per dag te werken, in minder drukke perioden - meestal zo'n vier maanden per jaar - kan met zeven uur per dag worden volstaan.

Anita bouwde in 1985 een ultramoderne, deels geautomatiseerde, schoenenfabriek die drie jaar geleden op zijn hoogtepunt 1.150.000 schoenen produceerde. Niettemin raakte het bedrijf vorig jaar in de rode cijfers toen de afzet dramatisch terugliep. Eerder al had een van de grootaandeelhouders zich uit het bedrijf teruggetrokken, waardoor vreemd vermogen moest worden aangetrokken en het bedrijf hogere rentelasten moest opvangen.

De verliezen liepen begin dit jaar op. Omdat de banken geen boedelkrediet wilden verschaffen, moest uitstel van betaling worden aangevraagd, wat werd gevolgd door het bankroet. Om winstgevend te kunnen draaien, denkt Anita 600.000 schoenen per jaar te moetren produceren.

In de nieuwe opzet wil Anita meer dan in het verleden - toen het zich vooral toelegde op produktie van goedkope schoenen in grote series - streven naar de produktie van kwaliteitsschoeisel in kleinere oplagen. Daardoor hoeft het minder in voorraden te investeren.