Rusland staakt vervolging homoseksuelen

MOSKOU, 1 JUNI. Homoseksualiteit is in Rusland sinds een paar dagen officieel toegestaan. Sinds zaterdag is het artikel in de strafwet, waarin homoseksualiteit tot misdrijf werd verklaard, officieel buiten werking. Het parlement van Rusland had daartoe ruim een maand geleden het voorbereidingsbesluit genomen.

Met het schrappen van artikel 121 uit de strafwet komt een eind aan de formele juridische vervolging van homoseksuelen. Het artikel is jarenlang gebruikt als strafrechtelijk en politiek wapen tegen seksuele dissidenten. Conform het nu geschrapte artikel kon “geslachtsverkeer” tussen mannen bestraft worden met maximaal vijf jaar gevangenisstraf. In hetzelfde artikel was, merkwaardig genoeg, ook onvrijwillige homoseksuele gemeenschap ondergebracht (aanranding). Daarop stond een maximale straf van acht jaar.

In de grote steden werd artikel 121 de laatste jaren niet meer regelmatig door het Openbaar Ministerie gebruikt. Maar in de provincie gebeurde dat nog wel. Zo werden er in 1992 nog 408 mensen op grond van artikel 121 veroordeeld: 25 wegens vrijwillige homoseksualiteit en 383 wegens aanranding. Doordat beide misdrijven in één artikel waren samengebracht, kon het wettelijke verbod op homoseksualiteit door de autoriteiten naar willekeur worden gebruikt. Binnen het justitiële en politiële apparaat in Rusland heeft namelijk altijd een cultuur bestaan om bekentenissen af te dwingen.

Met het buiten werking stellen van artikel 121 is de positie van homoseksuelen in maatschappelijke zin nog niet wezenlijk veranderd. Hoewel in de nieuwe grondwetten die nu ter discussie staan, zowel in dat van Jeltsin als in dat van het parlement, is vastgelegd dat de overheid niet mag ingrijpen in de “persoonlijke levenssfeer van de burgers” zijn seksuele minderheden in Rusland nog altijd een taboe.